Zing mee

Magdalena Moons:
(De) Sleutelstad belegerd door mijn Spaanse lief
Mijn familie in gevaar - hoe help ik daar actief?
Wat kan ik als een Haagse katholieke vrouw?
Ik wil helpen: wat als ik met Valdez trouw?

Mien (van het ‘gewone’ volk):
Waarom wordt er nooit gepraat over mij?
Ook de vrouwen van de straat zijn erbij!
Zonder vrouwen gaat geen ruzie voorbij
Laat ons leiden! Want wij lijden pijn

Het gewone volk vergaat door de pest
En de honger wordt te kwaad, echt niet best
Deze opstand is ons laatste protest
Wij in Leiden, ja wij lijden pijn

Maar het voelt alsof we niemand zijn

Marie Duyst van Voorhout (vrouw van Van der Werff):
Als vrouw van Van der Werff heb ik het best wel goedAl zeg ik hem: “het volk wil dat je nu wat doet”
We waren niet goed voorbereid op dit beleg
Maar je arm als voedsel geven - hou op zeg!

Waarom wordt er nooit gepraat over mij?
Ook de vrouwen staan paraat, zijn erbij!
Zonder vrouwen gaat geen ruzie voorbij
Laat ons leiden! Want wij lijden pijn

Ja het Leidse volk vergaat door de pest
En de honger wordt te kwaad, echt niet best

Deze opstand is ons laatste protest
Wij in Leiden, ja wij lijden pijn
Maar het voelt alsof we niemand zijn
Toch is dit een heldendaad!
Toch is dit een heldendaad!

Het is niet dat ik niets deed
Maar niemand weet wat ik gedaan heb
Wij zijn onbekende helden
Vol met veerkracht, vol met moed

Magdalena Moons:
(De) Sleutelstad krijgt uitstel zegt mijn Spaanse lief...

Waarom wordt er nooit gepraat over ons?
Want ook kind’ren staan paraat: kijk naar ons!
Nee geen toekomst die bestaat zonder ons
Laat ons leiden! Want wij lijden pijn

Ja het Leidse volk vergaat door de pest
En de honger wordt te kwaad, echt niet best
Deze opstand is het laatste protest
Wij in Leiden, ja wij lijden pijn

Dat is onze heldendaad...
Dat is onze heldendaad!
Ja het Leidse volk vergaat door de pest
En de honger wordt te kwaad, echt niet best
Deze opstand is het laatste protest
Wij in Leiden, ja wij lijden pijn

Dat wil zeggen dat wij iemand zijn

Luister op: Spotify
Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord
De Zilveren Vloot van Spanje
Die had er heel veel Spaansche matten aan boord
En appeltjes van Oranje
Piet Hein, Piet Hein
Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot
Zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, de Zilver Vloot

Klommen niet de jongens als katten in ‘t want
En vochten ze niet als leeuwen
Ze maakten de Spanjaarden duchtig te schand
Tot in Spanje klonken hun schreeuwen
Piet Hein, Piet Hein
Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot
Zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, de Zilver Vloot

Kwam er nu nog eenmaal zo’n Zilveren Vloot
Zeg zou jullie nog zo kloppen
Of zoudt gij u veilig en wel buitenschoot
Maar stil in je hangmat stoppen
Wel Neerlands bloed
Dat bloed heeft nog moed
Al bennen wen niet zo groot
Al bennen we niet zo groot
We zouen winnen een Zilveren Vloot
We zouen winnen, nog winnen een Zilveren Vloot
We zouen winnen, een Zilver Vloot

Luister op: Spotify
Eind september gaat het bloed weer sneller stromen
Elke Leienaar loopt voor zich uit te dromen
Want het grote feest komt er al bijna aan
En het is dan echt weer gaan met die banaan

Refrein
Drie oktober drie oktober wat een dag
Heel de stad viert feest en iedereen die lacht
Haring wittebrood en ‘s morgens vroeg koraal
We gaan naar de kermis en de optocht allemaal

Twee oktober gaat het feest al echt beginnen
Op die avond blijf je zeker toch niet binnen
In de taptoe zie je alles door elkaar
Het is traditie en zo gaat dat ieder jaar

Refrein
Drie oktober drie oktober wat een dag
Heel de stad viert feest en iedereen die lacht
Haring wittebrood en ‘s morgens vroeg koraal
We gaan naar de kermis en de optocht allemaal

Na de optocht met z’n allen naar de kermis
In de achtbaan met een ijsje of een kennis
En maar zwieren, zwaaien lekker aan de rol
Bij het vuurwerk ach en ah oh wat een lol

Refrein
Drie oktober drie oktober wat een dag
Heel de stad viert feest en iedereen die lacht
Haring wittebrood en ‘s morgens vroeg koraal
We gaan naar de kermis en de optocht allemaal

Refrein
Drie oktober drie oktober wat een dag
Heel de stad viert feest en iedereen die lacht
Haring wittebrood en ‘s morgens vroeg koraal
We gaan naar de kermis en de optocht allemaal

Op een woensdag in een groep
Ergens op een basisschool
Sprak ik aan zijn bureau
een vlotte leuke man
Hij zei dat die zo een toffe
groep voor zich had
Een orkaan in ’t lokaal,
bij het zingen,
alles van de Minikoraal

Refrein
En hij zei:
Feest, leve de legende
Feest, vergeet alle ellende en vier
Feest, op 2 en 3 oktober
En feest, zing Pieter van der Werf

En zing dan, la la Leiden
La, la Leiden
La, la Leiden
Zing hard gebruik je stem
begin met la, la Leiden
La, la Leiden
Zing, zing alles wat je kent

Hij vertelde dat ‘ie zich
had gewerkt in het zweet
die liedjes van vroeger
die pakken je beet
elk kind leert zo van hem
de liedjes keer op keer
Van Pieter van der Werf
De legende van weleer

Refrein
En feest, leve de legende en Feest,
vergeet alle ellende en vier Feest,
op 2 en 3 oktober
En feest, zing Pieter van der Werf

Refrein; langzaam
Feest, leve de legende
Feest, vergeet alle ellende en vier
Feest, op 2 en 3 oktober
En feest, zing Pieter van der Werf

En zing dan, la la Leiden
La, la Leiden
La, la Leiden
Zing hard gebruik je stem
begin met la, la Leiden
La, la Leiden
Zing, zing alles wat je kent

Refrein
En feest, leve de legende en
Feest, vergeet alle ellende en vier
Feest, op 2 en 3 oktober
En feest, zing Pieter van der Werf

En zing dan, la la Leiden La, la
Leiden
La, la Leiden
Zing hard gebruik je stem begin
met la, la Leiden La, la Leiden
Zing, zing alles wat je kent

En Feest!

Luister op: Spotify
Geuzen komen de stad bevrijden. Met hun leider al in de boot.

Refrein
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen, daar komen geuzen
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen al in een boot

Mensen rennen mee langs de kanten. Zingen mee want ze zijn weer vrij

Refrein
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen, daar komen geuzen
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen al in een boot

Geuzen zwaaien en geven voedsel. Heel de stad die is nu weer vrij

Refrein
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen, daar komen geuzen
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen al in een boot

Kijk ze gaan naar de burgemeester. Geven hem dan een zak met brood

Refrein
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen, daar komen geuzen
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen al in een boot

Al die willen bevrijding vieren. Moeten ras echte Leienaars zijn

Refrein
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen, daar komen geuzen
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen al in een boot

Drie oktober dat moet je vieren. Op de kermis en in de stad

Refrein
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen, daar komen geuzen
Haring, hutspot, wittebrood. Daar komen geuzen al in een boot

Luister op: Spotify
In naam van Oranje doet open de poort
De Watergeus ligt aan den wal
De vlootvoogd der Geuzen
Hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers hier baat nu geen tegenstand meer
De Watergeus komt om Den Briel
De Watergeus komt om Den Briel

De vloot is met vijfduizend koppen bemand
De mannen zijn kloek en vol vuur
Een ogenblik nog en zij stappen aan land
Zij wachten binnen ‘t uur
Gij moogt dus niet dralen doet open de poort
Dan nemen de Geuzen
Terstond zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel
Bezit van de vesting Den Briel

Komt geeft de verzeek’ring
‘k Moet spoedig terug
De klok heeft het uur reeds gemeld
Ik zeg ‘t u geeft mij de sleutels, niet vlug
Dan is reeds uw vonnis geveld
De wakkere Geuzen staan tand’knersend daar
Zij wetten hun zwaard en maken zich klaar
En zweren den dood of Den Briel
En zweren den dod of Den Briel

Hier dringt men naar buiten
Daar schuit men bijeen
En spreekt over Koppelstock’s last
De stad in hun handen of anders den dood
‘t Besluit tot het eerste staat vast
Maar nauw’lijks is hiermee de veerman gevleid
Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeld
En zoo kwam de Geus in Den Briel
En zoo kwam de Geus in Den Briel

Luister op: Spotify
Daar waar een meeuw een Katwijkse duif is,
en Rembrandt ooit zijn kwast heeft ontdekt.

Daar waar iedereen de ‘rambam’ kan krijgen,
en het woord rabarber zo lekker bekt.

Daar waar ’t altijd regent op 2 oktober,
en iedereen feest viert op de markt in de gracht.

Daar waar corpsbal en glibbers versmelten,
en samen op de reveille wacht.
Ja dat is mijn stadje, dat is mijn Leiden, stad waar m’n wieg aan de Rijn heeft gestaan.
La la la Leiden, la la la Leiden
Stad waar ik nooit meer weg wil gaan.
La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden, tra la la
La la la Leiden, la la la Leiden, Stad waar ik nooit meer weg wil gaan.

Daar waar Sinterklaas een rollende R heeft,
en Armin van Buuren in een Nexus begon.

Daar waar de peurbakken door de gracht varen,
en Rubberen Robbie zijn liedjes verzon.

Daar waar luidruchtige gasten op een brommert meteen naar z’n bledder krijgt:
‘HOUD JE KOKER, JUH DARM’.

Daar waar iedereen haring en brood krijgt,
maakt niet uit of je rijk bent of arm.

Ja dat is mijn stadje, dat is mijn Leiden, stad waar m’n wieg aan de Rijn heeft gestaan.
La la la Leiden, la la la Leiden,
stad waar ik nooit meer weg wil gaan.
La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden, tra la la
La la la Leiden, la la la Leiden, Stad waar ik nooit meer weg wil gaan.

Daar waar iedereen, oh god, blut is op 4 oktober,
en men totaal naar de getver is.

Daar waar de markt, de markt, de markt, naar verrotte vis ruikt,
en de grachten gevuld zijn met bier, hutspot en pis.

La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden, tra la la
La la la Leiden, la la la Leiden, Stad waar ik nooit meer weg wil gaan.
La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden, tra la la
La la la Leiden, la la la Leiden, Stad waar ik nooit meer weg wil gaan.

Luister op: Spotify
Hij tekende, schilderde vond het heel fijn
Werkte in Leiden ’t was Rembrandt van Rijn.
Wordt door zijn kunst en zijn werken geroemd
Ja, hij is wereldberoemd

Refrein
Leiden mijn Stad daar ben ik geboren
Met zijn singels en zijn grachten die daarbij horen
Het Stadhuis en de Waag
Iedereen ziet ze graag, zijn bekend
Het verkeer wordt door paaltjes geremd

Leienaars doen het maar eenmaal per jaar
Zij vieren 3 oktober met elkaar
De stad met zijn winkels, publiek is verwend,
Weekmarkt en kaas die zijn overbekend
Een Rondvaart door Leiden en veel leuke meiden
Gezelligheid kan niet meer stuk

Refrein
Leiden mijn Stad daar ben ik geboren
Met zijn singels en zijn grachten die daarbij horen
Het Stadhuis en de Waag
Iedereen ziet ze graag, zijn bekend
Het verkeer wordt door paaltjes geremd

Luister op: Spotify
Leiden trots van Neerlands steden
Parel van het Hollands land
Stad van heden vol verleden
Stad van werk met hart en hand
Plaats van dromen en van daad
Waar ieder blijft en niemand gaat
Leiden stad van denken en doen
Stad van mijn hart door nu en toen

Waar de Rijnen samenstromen
Werd een trotse Burcht gebouwd
Teken van wat eens zou komen
Stad van glorie nieuw en oud
Welkom was in elke tijd
Wie vluchtte voor standvastigheid
Leiden fier en eeuwig koen
Stad van mijn hart door nu en toen

Stad met veel beroemde zonen
Leiden is hun wieg geweest
Zie hoe zij de wereld tonen
Grootheid oor een vrije geest
Zij genoten Leidens gunst
In wetenschap en schone kunst
Zo kwam Leiden aan zijn roem
Stad van mijn hart door nu en toen

Leiden trots van Neerlands steden
Parel van het Hollands land
Stad met eeuwenlang verleden
Heeft mijn toekomst in de hand
Leidse kleuren draag ik fier
Geen and’re stad lokt mij van hier
Rood en wit in mijn blazoen
Stad van mijn hart door nu en toen

Luister op: Spotify
Wie heeft gehoord van het wassende water
Waardoor de Spanjool uit de schans werd verjaagd
De stad kreeg zijn vrijheid
Het volk werd beloond
Voor moedig gedrag
En voor daadkracht betoond

Refrein
Dat is de historie van Leidens Ontzet
Die eer bracht en glorie na heldhaftig verzet
Dat is de historie van Leidens Ontzet
Die eer bracht en glorie na heldhaftig verzet

Geuzen bereikten de stad met hun boten
Ze werden met veel enthousiasme onthaald
Boisot bracht het voedsel
Dat Leiden aanbad
Het volk had in tijden
Geen brood meer gehad

Refrein
Dat is de historie van Leidens Ontzet
Die eer bracht en glorie na heldhaftig verzet
Dat is de historie van Leidens Ontzet
Die eer bracht en glorie na heldhaftig verzet

Hutspot werd toen door Cornelis gevonden
Die Joppenszoon ging er heel stiekem op af
Dat was bij Schans Lammen
Niet ver van de stad
De Spanjaard vertrok
Als een dief in de nacht

Refrein
Dat is de historie van Leidens Ontzet
Die eer bracht en glorie na heldhaftig verzet
Dat is de historie van Leidens Ontzet
Die eer bracht en glorie na heldhaftig verzet

Omdat het drie oktober wordt
Zijn wij hier in het park
Wij komen om te zingen
Dus zonder schep en hark
De kelen zijn gesmeerd
Wij zijn klaar voor het gezang
Straks barsten wij hier los
Want het wachten duurt zo lang

Refrein
Daar staat Pieter van der Werf
veel meer dan levensgroot
Stokstijf op zijn sokkel,
hij is al eeuwen dood
Met die hand daar zo omhoog,
tandje onderwijzer
Komt slechts op drie oktober
weer leven in zijn ijzer
Kijk bij zijn stenen voet,
ja heus je ziet het goed
Daar staat hij nog een keer,
maar nu van vlees en bloed

Wij zingen over toen en nu
In taal van nu en toen
Over helden van ’t ontzet
Zo moedig en zo koen
Maar ’t liedje dat wij zingen
Kan ook over ’t heden gaan
Over helden van vandaag
Die ook nu voor vrijheid staan

Refrein
Daar staat Pieter van der Werf
veel meer dan levensgroot
Stokstijf op zijn sokkel,
hij is al eeuwen dood
Met die hand daar zo omhoog,
tandje onderwijzer
Komt slechts op drie oktober
weer leven in zijn ijzer
Kijk bij zijn stenen voet,
ja heus je ziet het goed
Daar staat hij nog een keer,
maar nu van vlees en bloed

Die beroemde burgervader
Uit vijftienzevenvier
Brengt ons de vrijheid nader
Als wij weer zingen hier
Want Pieter is symbool
Voor alle Leidse helden
Die boven eigen roem
De vrijheid lieten gelden

Refrein
Daar staat Pieter van der Werf
veel meer dan levensgroot
Stokstijf op zijn sokkel,
hij is al eeuwen dood
Met die hand daar zo omhoog,
tandje onderwijzer
Komt slechts op drie oktober
weer leven in zijn ijzer
Kijk bij zijn stenen voet,
ja heus je ziet het goed
Daar staat hij nog een keer,
maar nu van vlees en bloedRefrein
Daar staat Pieter van der Werf
veel meer dan levensgroot
Stokstijf op zijn sokkel,
hij is al eeuwen dood
Met die hand daar zo omhoog,
tandje onderwijzer
Komt slechts op drie oktober
weer leven in zijn ijzer
Kijk bij zijn stenen voet,
ja heus je ziet het goed
Daar staat hij nog een keer,
maar nu van vlees en bloed

Lof zij den helden
Die in ‘t verleden
Krachtig door eendracht
Sterk door gebeden
Kloek in den oorlog
Wijs in beleid
‘t Land onzer vaad’ren
Hebben bevrijd
Hun zij ons dankbaar
Loflied gewijd
Hun zij ons dankbaar
Loflied gewijd

God onzer vaad’ren
Schenk ons Uw zegen
Leer ons waardeeren
Wat zij verkregen
Maak ons eendrachtig
Wijk van ons niet
Vader daarboven
Die ‘t al gebied
U zij de glorie
U klinke ons lied
U zij de glorie
U klinke ons lied

Luister op: Spotify
Merck toch hoe sterck nu in ‘t werck sich al steld,
Die ‘t allen tijd‘ so ons vrijheit heeft bestreden.
Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld,
Om onse goet en ons bloet en onse steden.
Hoort de Spaensche trommels slaen!
Hoort Maraens trompetten!
Siet hoe komt hij trecken aen,
Bergen te bezetten.
Berg op Zoom hout u vroom,
Stut de Spaensche scharen;
Laet ‘s Lands boom end‘ sijn stroom
Trouwlijck doen bewaren!

‘t Moedige, bloedige, woedige swaerd
Blonck en het klonck, dat de vonken daeruijt vlogen.
Beving en leving, opgeving der aerd,
Wonder gedonder nu onder was nu boven;
Door al ‘t mijnen en ‘t geschut,
Dat men daeglijcx hoorde,
Menig Spanjaert in sijn hut
In sijn bloed versmoorde.
Berg op Zoom hout sich vroom,
‘t Stut de Spaensche scharen;
‘t Heeft ‘s Lands boom end‘ sijn stroom
Trouwlijck doen bewaren!

Die van Oranjen quam Spanjen aen boord,
Om uijt het velt als een helt ‘t geweld te weeren;
Maer also dra Spinola ‘t heeft gehoord,
Trekt hij flux heen op de been met al sijn heeren.
Cordua kruijd spoedig voort,
Sach daer niet te winnen,
Don Velasco liep gestoord:
‘t Vlas was niet te spinnen
Berg op Zoom hout sich vroom,
‘t Stut de Spaensche scharen;
‘t Heeft ‘s Lands boom end‘ sijn stroom
Trouwlijck doen bewaren!

G’lijck den grootsten rapsack
Vloot den Speck verbaest
Als een wind die blaest
Siet hem met sijn knapsack
Loopen in der haest
Als een hond die raest
O ghij stadt van Leyden
Dit stuck bemerck
En laet toch verbreijden
Gods wonderwerk

De Boergoensche vanen
Vlogen op de vlucht
Met een groot gerucht
En de Castiljaenen
Waren oock vol sucht
En geheel beducht
Door de hooge stromen
En menig man
Die sij sagen komen
Dick krielen aen

Wilt Gods eer verbreijen
Die nu kleijn en groot
Vrij maeckt van de doot
En naer droevig schreijen
U dus sent in noot
Overvloedig broot
Lof dan, prijs en eere
Moet sijn geseijt’
God ons aller Heere
In eeuwichheyt.

Refrein
Want ik ben Pieter van der Werf
Pieter, Pieter van der Werf
Burgemeester van een mooie stad.
Ik sta hier helemaal alleen,
in mijn eentje zo alleen.
Wie weet een ander plekje in de stad?

De mensen die lopen hier zomaar omheen.
Soms zijn ze aan ’t zonnen, soms zijn ze gemeen.
Ze gooien afval op mijn been; een klodder verf erover heen.
Dan staar ik naar de Langebrug, die schooiers komen altijd terug.
Staan hier doet soms pijn,
maar Pieter van der Werf die krijgen ze niet klein.
Nee, niet klein.

Refrein
Want ik ben Pieter van der Werf
Pieter, Pieter van der Werf
Burgemeester van een mooie stad.
Ik sta hier helemaal alleen,
in mijn eentje zo alleen.
Wie weet een ander plekje in de stad?

Ben onder mijn vrienden een klasse apart.
Ik houd van het stilstaan, da’s goed voor mijn hart.
En als ik soms een beetje gaap dan lijkt het op een winterslaap
Dan denk ik terug aan het Leids Ontzet
De Spanjaard en het fel verzet.
Staan hier doet soms pijn,
Maar Pieter van der Werf die krijgen ze niet klein.

Refrein
Want ik ben Pieter van der Werf
Pieter, Pieter van der Werf
Burgemeester van een mooie stad.
Ik sta hier helemaal alleen,
in mijn eentje zo alleen.
Wie weet een ander plekje in de stad?

Refrein
Want ik ben Pieter van der Werf
Pieter, Pieter van der Werf
Burgemeester van een mooie stad.
Ik sta hier helemaal alleen,
in mijn eentje zo alleen.
Wie weet een ander plekje in de stad?

Luister op: Spotify
Waar de blanke top der duinen
Schittert in den zonnegloed
En de Noordzee, vriend’lijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland

Waar het lachend groen der heuvels
‘t Kleed der stille heid’ omzoomt
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op ouden trant
Klinkt mijn lied op ouden trant
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland

Blijf gezegend, land der Vaad’ren
Maak uw eendracht sterk en groot
Blijve ‘t volk der Konginne
Houw en trouw in nood en dood
Doe zoo ieder ‘t woord gestand
Doe zoo ieder ‘t woord gestand
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland

Luister op: Spotify
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t`aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

Luister op: Spotify
Wilt heden nu treden voor God den Heere,
Hem boven al loven van herten seer,
End‘ maken groot zijns lieven namens eere,
Die daar nu onsen vijant slaat terneer.
Ter eeren ons Heeren wilt al u dagen
Dit wonder bijzonder gedencken toch;
Maekt u, o mensch, voor God steets wel te dragen,
Doet ieder recht en wacht u voor bedrog.
D‘arglosen, den boosen om yet te vinden,
Loopt driesschend, en briesschend gelyck een leeuw,
Soeckende wie hy wreedelyck verslinden,
Of geven mocht een doodelycke preeuw.
Bidt, waket end‘ maket dat g‘in bekoring,
End’ ‘t quade met schade toch niet en valt.
U vroomheyt brengt den vijant tot verstoring,
Al waer sijn rijck nog eens so sterck bewalt
AdvertentieAdvertentieAdvertentieJouw advertentie hier? Neem contact met ons opJouw advertentie hier? Neem contact met ons op
Ontdek het op Google Play